Ανοίξτε το αποθετήριο δεδομένων

Μια συλλογή δεδομένων που προέρχονται από την έρευνα AfterShip.

ecommerce returns report hero
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Feb 6, 2024

reduce cost and improve customer experience with green returns hero image
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Apr 21, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 13, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Το Who, What, και Where of Online Shopping το 2022

Mar 15, 2022