פתח את מאגר הנתונים

אוסף של הנתונים שמקורם במחקר AfterShip.

ecommerce returns report hero
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Feb 6, 2024

reduce cost and improve customer experience with green returns hero image
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Apr 21, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 13, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
מי, מה ואיפה של Shopping באינטרנט בשנת 2022

Mar 15, 2022