Yurtici Kargo

Yurtici Kargoの発送を追跡する

Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganından hareketle 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan liderliğinde ve Arıkanlı Holding çatısı altında, Türkiye’deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuştur
ビジネス向け

Yurtici Kargoブランドの追跡エクスペリエンス

プロアクティブな配信更新により、購入後の最高のエクスペリエンスを顧客に提供します。

開発者向け

Yurtici KargoトラッキングAPIとWebhook

開発者がYurtici Kargo追跡機能を簡単に統合できるように設計されています。

買い物客向け

AfterShipモバイルアプリでYurtici Kargoアップデートを入手

ショッピングを整理してください。 Yurtici Kargoの配信を二度と見逃すことはありません。

買い物客向け

オンラインショッピングを整理してください

オンライン注文の最新のステータスを1か所で確認できます。

スキャンしてアプリをダウンロード(無料)
iOSとAndroid
4.6⭐️

仕事用

販売後の顧客を配信の更新で引き付けます。

配信の更新について顧客に通知します。

ブランド化された追跡体験で顧客維持を促進します。