aftership

Get a Free Demo of AfterShip Reviews

Product review tool that automates timely review collection, drives conversion, and steamlines review management.

Populárne funkcie

  • E-maily so žiadosťou o automatickú kontrolu
  • Inteligentný spúšťač e-mailov
  • E-mailové prieskumy NPS
  • Recenzie produktovej stránky
  • Odporúčané recenzie
  • Bočná záložka Reviews

Overené najväčšími svetovými značkami