topbar ai home page icon

AfterShip Intelligence Delivers a Connected and Personalized Customer Experience. Learn more

AfterShip kalkulačka návratnosti investícií

Vypočítajte si návratnosť investícií (ROI), ktorú by ste mohli zažiť s produktmi AfterShip.

1. Uveďte informácie o svojej firme

Ročné objednávky

Priemerná hodnota objednávky (US$)

$

Miera konverzie webových stránok

%

Celkový počet lístkov na podporu za rok

Percento hovorov WISMO

%

Cena za lístok podpory (US$)

$

2. Vyberte si produkt(y) AfterShip, ktorý používate

aftership tracking

Tracking

+

Vaša predpokladaná návratnosť investícií (US$):

$17,449

za rok

Prírastkové príjmy

Výnosy z predkúpy EDD

$0

Výnosy z predkúpy EDD

$0

Výnosy z e-mailov s upozornením na stav zásielky

$8,750

Výnosy od opakovaných zákazníkov zo stránok sledovania

$1,199

Zníženie nákladov

Ročne ušetrené náklady na pracovnú silu

$7,500

We collect data as customers interact with us via our websites or use AfterShip’s subscription services. When we collect and how we use the information are all described in our Privacy Policy.