Analytics

Få praktiska insikter om din upplevelse efter köp och leveransprestanda.

Förbättra leveransupplevelse

Utvärdera din leveranshastighet, leveranstid och budprestanda för att optimera logistiken.

Driv framgång för marknadsföringen

Få praktisk insikt i dina marknadsföringsinsatser och engagemang efter köp.

Företagsanalys

Se vår vackra instrumentpanel eller exportera rådata till ditt datalager för analys.

Fungerar bra med andra plattformar

Visa alla appar>

Sedan vi använde AfterShip kan teamet på Wish bättre optimera leveransprestanda och förbättra leveranstider till sina kunder.
WishShopping Made Fun

🇺🇸 AfterShip -kund sedan 2014

Optimera leveransprestanda

Få användbara insikter för att optimera leveranshastighet, undantagsfrekvens och leveranstid.

Spårningsanalys

Mät ditt kundengagemang och CTR för att optimera en sammanhängande marknadsföringskampanj.

Enterprise-grade plattform

Se vår vackra instrumentpanel eller exportera rådata till ditt datalager för analys.

  • Sömlös integration med bärare
  • Spara utvecklingskostnader
  • Skalbara API: er

Kvartalsvis kontogranskning

Få praktiska råd från produktsexperterna för att förbättra spårning och engagemangsprestanda.

Shipping review analytics

Optimera leveransprocessen och förbättra områden som saknar korrekt expertis med en fördjupad studie av kundfeedbackdata.

Öka kundbibehållandet med en märkesupplevelse.