Analytics

Få handlingsbar insikt i din upplevelse efter köpet och leveransprestanda.

Förbättra leveransupplevelsen

Utvärdera din leveranshastighet, leveranstid och kurirprestanda för att optimera logistiken.

Främja marknadsföring framgång

Få handlingsbar insikt i dina marknadsföringsinsatser och engagemangsaktiviteter efter köpet.

Analys av företagsklass

Se vår vackra instrumentpanel eller exportera rådata till ditt datalager för analys.

Fungerar bra med andra plattformar

View all apps >

Sedan vi använde AfterShip kan teamet på Wish bättre optimera leveransprestanda och förbättra leveranstiderna till sina kunder.
WishShopping Made Fun

🇺🇸 AfterShips kund sedan 2014

Optimera leveransprestanda

Få användbara insikter för att optimera leveranshastighet, undantagsfrekvens och leveranstid.

Spårningsanalys

Mät ditt kundengagemang och CTR för att optimera en sammanhängande marknadsföringskampanj.

Företagsklassad plattform

Se vår vackra instrumentpanel eller exportera rådata till ditt datalager för analys.

  • Sömlös integration med bärare
  • Spara utvecklingskostnader
  • Skalbara API: er

Kvartalsvisa kontogranskningar

Få handlingsråd från produktexperter för att förbättra spårning och engagemangsprestanda.

Shipping review analytics

Optimize shipping process and improve upon areas that lack proper expertise with an in-depth study of customer feedback data.

Förbättra kundbevarandet med en märkesuppföljning.