ราคา SMS

เลือกตำแหน่งของคุณเพื่อดูค่าใช้จ่ายต่อข้อความ

ข้อสำคัญ: ราคาสำหรับการส่งข้อความ SMS จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ราคาด้านล่างใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Country / Region

Price per SMS message

United States of America$0.04
Canada$0.04
United Kingdom$0.07
Australia$0.08
Afghanistan$0.41
Albania$0.12
Algeria$0.29
American Samoa$0.22
Andorra$0.16
Angola$0.12
Anguilla$0.16
Antigua and Barbuda$0.13
Argentina$0.11
Armenia$0.17
Aruba$0.13

สร้างประสบการณ์หลังการซื้อระดับโลก