aftership logo
line
apple wallet icon

Theo dõi đơn hàng liền mạch trong Apple Wallet

Người mua hàng của bạn giờ đây có thể thêm chi tiết đơn hàng và xem thông tin theo dõi đơn hàng trong Apple Wallet. Ngoài ra, bạn có thể thông báo cho người mua hàng về những thay đổi trong đơn hàng và cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các tùy chọn quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng, tất cả đều ở cùng một nơi.

apple wallet order tracking hero v
apple wallet order tracking hero mobile v
apple wallet icon

Theo dõi đơn hàng được thực hiện đơn giản

Với Theo dõi đơn hàng của Apple Wallet, người mua hàng giờ đây có thể theo dõi đơn hàng trực tiếp từ Apple Wallet. Đó là cách đơn giản để các doanh nghiệp cung cấp trạng thái đơn hàng theo thời gian thực sau khi hoàn tất giao dịch mua hàng trực tuyến thành công. Doanh nghiệp kiểm soát thông tin trong Apple Wallet Order Tracking.

apple wallet order tracking animation v

Tăng sự dễ dàng và thuận tiện

Người mua hàng đều có thể truy cập thông tin theo dõi đơn hàng và chi tiết liên hệ của doanh nghiệp từ Apple Wallet.

Kết nối với người mua hàng một cách tự nhiên

Đơn hàng được tự động thêm vào Apple Wallet và người mua hàng có thể nhận được thông báo khi bạn cập nhật đơn hàng.

Tăng cường quyền riêng tư

Thông tin đơn hàng được xử lý và lưu trữ trên iPhone nên chỉ bạn và người mua hàng mới có thể truy cập được.

Bật tải xuống ứng dụng

Người mua hàng có thể dễ dàng tải xuống ứng dụng iOS của bạn từ trang chi tiết đơn hàng trong Apple Wallet.

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Theo dõi và quản lý đơn hàng liền mạch có thể giúp nâng cao tỷ lệ hài lòng.

Kiểm soát thông tin

Bạn là nguồn thông tin xác thực về đơn đặt hàng và theo dõi được cung cấp cho người mua hàng của bạn.

Cách người mua hàng của bạn trải nghiệm việc theo dõi đơn hàng trong Apple Wallet

Người mua hàng giờ đây có thể tận hưởng một cách liền mạch và đơn giản để theo dõi việc mua hàng của họ với tình trạng giao hàng và lô hàng cập nhật trong Apple Wallet.

 • Thêm đơn hàng một cách dễ dàng

  Thêm đơn hàng trực tuyến trực tiếp vào Apple Wallet để theo dõi đơn hàng tại nhiều điểm tiếp xúc, bao gồm trang trạng thái đơn hàng của Shopify, email, trang theo dõi và SMS. Tích hợp iOS liền mạch có thể giúp tăng tỷ lệ hài lòng cao.

  add orders from multiple touchpoints
 • Nhận thông báo kịp thời

  Nhận thông tin cập nhật về lô hàng qua thông báo đẩy từ Apple Wallet. Người mua hàng tận hưởng khả năng hiển thị lô hàng và có thể lập kế hoạch chấp nhận giao hàng tốt hơn.

  get notified of key delivery stages v
 • Xem đơn hàng ở một nơi

  Nhận tất cả chi tiết đặt hàng trực tuyến trong Apple Wallet, bao gồm chi tiết mua hàng và cập nhật lô hàng. Có quyền truy cập dễ dàng vào các tùy chọn quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng của người bán.

  view online purchases in one place v

Câu hỏi thường gặp

Bắt đầu chỉ trong 30 phút

Kết nối với các chuyên gia sau mua hàng của chúng tôi để xem tính năng Theo dõi đơn hàng của Apple Wallet có thể biến đổi hành trình khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu chỉ trong 30 phút