Bombfell Tracking

Theo dõi trạng thái đơn hàng Bombfell

Theo dõi tất cả các đơn đặt hàng Bombfell

Theo dõi tất cả các đơn đặt hàng Bombfell

Hỗ trợ các hãng chuyển phát USPS, FedEx hoặc 1,040 trên toàn thế giới.

Nhận cập nhật giao hàng Bombfell

Nhận cập nhật giao hàng Bombfell

Nhận thông báo khi nó đang được vận chuyển, đang được giao, được giao hoặc có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.

Đồng bộ hóa dữ liệu từ email Bombfell

Đồng bộ hóa dữ liệu từ email Bombfell

Chúng tôi tự động lấy thông tin đơn hàng và lô hàng từ Gmail của bạn.

Giữ cho việc mua sắm trực tuyến của bạn có tổ chức

Giữ cho việc mua sắm trực tuyến của bạn có tổ chức

Xem trạng thái mới nhất của các đơn đặt hàng trực tuyến của bạn ở một nơi.

màn hình ứng dụng di động
Không bao giờ bỏ lỡ giao hàng!

Không bao giờ bỏ lỡ giao hàng!

Nhận thông báo đẩy khi có bản cập nhật hoặc ngoại lệ.

thông báo ứng dụng di động

Tải xuống ứng dụng theo dõi lô hàng tốt nhất!

Apple App Store
Cửa hàng Google Play