Skip to main content

DHL Parcel NL Tracking

tích hợpKhuyến khích
1.

DHL Parcel NL, also known as DHL eCommerce NL, is a service offered by DHL Group in the Netherlands for domestic and international parcel shipping.

Products & Services

 • Affordable parcel shipping rates starting from €3.15 for envelopes (up to 500g) and €3.70 for mailbox parcels (up to 2kg) within the Netherlands.
 • Parcel shipping up to 10kg for €5.45 and up to 20kg for €7.95 within the Netherlands.
 • Option to ship parcels up to 70kg internationally to over 220 countries and territories.
 • Door-to-door delivery service with tracking and delivery updates.
 • Over 4,000 ServicePoints in the Netherlands for drop-off and collection.
 • Online shipping label creation and shipment booking through the My DHL app or website.
 • Payment options include iDEAL and credit card.
 • Climate-neutral shipping with DHL's GoGreen program.

DHL eCommerce NL caters to both individual consumers and businesses in the Netherlands, offering a convenient and cost-effective parcel shipping solution domestically and internationally. Customers can easily create labels, book shipments, track parcels, and manage their accounts through DHL's digital platforms.

Nâng cao toàn bộ trải nghiệm sau mua hàng với chúng tôi

Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive
AfterShip
Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive

Tích hợp nhiều nhà mạng và cửa hàng của bạn

Dễ dàng tích hợp tính năng theo dõi lô hàng vào hệ thống hoặc trang web của bạn để có trải nghiệm theo dõi liền mạch. API theo dõi của AfterShip cho phép bạn cung cấp khả năng hiển thị lô hàng trên nhiều điểm tiếp xúc mà không cần sử dụng quá nhiều tài nguyên phát triển của mình.
 • Phạm vi phủ sóng toàn cầu: Hơn 1.100 tích hợp nhà mạng và hơn 52 ngôn ngữ
 • Độ chính xác: Dữ liệu được chuẩn hóa và chuẩn hóa 7 trạng thái chính và 33 trạng thái phụ
 • Toàn vẹn dữ liệu: AI giúp nhận dạng các mẫu số theo dõi mới
 • Thời gian hoạt động & Độ tin cậy: Hơn 99,99% thời gian hoạt động, tuân thủ ISO 27001, SOC2 và GDPR
Stars

Được khách hàng công nhận vì dịch vụ đặc biệt

G2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 BadgeG2 Badge
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer