LICCARDI EXPRESS COURIER Tracking

Theo dõi LICCARDI EXPRESS COURIER

Phiên bản hiện đại đầu tiên của công ty bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này vào năm 1992 với ý tưởng chuyển đổi công ty vận tải ban đầu được thành lập ba mươi năm trước đó.
Trải nghiệm theo dõi thương hiệu LICCARDI EXPRESS COURIER
Đối với doanh nghiệp

Trải nghiệm theo dõi thương hiệu LICCARDI EXPRESS COURIER

Mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất sau khi mua hàng với các cập nhật giao hàng chủ động.

API theo dõi LICCARDI EXPRESS COURIER và webhook
Cho các nhà phát triển

API theo dõi LICCARDI EXPRESS COURIER và webhook

Được thiết kế cho các nhà phát triển để dễ dàng tích hợp chức năng theo dõi LICCARDI EXPRESS COURIER bằng API theo dõi
LICCARDI EXPRESS COURIER

Nhận các bản cập nhật LICCARDI EXPRESS COURIER bằng ứng dụng di động AfterShip
Đối với người mua hàng

Nhận các bản cập nhật LICCARDI EXPRESS COURIER bằng ứng dụng di động AfterShip

Giữ mua sắm của bạn tổ chức. Không bao giờ bỏ lỡ đợt giao hàng LICCARDI EXPRESS COURIER của bạn nữa.

Cho doanh nghiệp

Thu hút khách hàng sau bán hàng với thông tin cập nhật về giao hàng.

Thông báo cho khách hàng về các cập nhật giao hàng.

thông báo tình trạng giao hàng
Đối với người mua hàng

Sắp xếp mua sắm trực tuyến của bạn

Xem trạng thái mới nhất của đơn đặt hàng trực tuyến của bạn ở một nơi.

Download app QR code

Quét để tải xuống ứng dụng (miễn phí) iOS & Android 4,7 ⭐️

Tất cả các lô hàng ở một nơi

Thử thêm các công cụ miễn phí

free basic popup

Cửa sổ bật lên cơ bản miễn phí

Thúc đẩy doanh số bán hàng đến cửa hàng của bạn với cửa sổ bật lên này mà bạn có thể thiết lập trong vài phút.

email verificaiton

Email xác thực

Tìm hiểu ngay xem một địa chỉ email có thể gửi được hay không.

top online store

Cửa hàng trực tuyến hàng đầu

Top 100 cửa hàng trực tuyến năm 2022.

Tạo trải nghiệm sau mua hàng đẳng cấp thế giới