Kế hoạch linh hoạt phát triển cùng với bạn

aftership

EDD

Ước tính giao hàng chính xác mà người mua sắm có thể dựa vào

Enterprise

Tập quán

Có gì trong cửa hàng cho bạn

  • Đặt EDD ở bất cứ đâu
  • Cập nhật động
  • Quy tắc EDD dựa trên SKU
  • Dự đoán cấp độ đường phố
  • Ánh xạ loại dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ
  • EDD API

Bảo mật và tích hợp dựng sẵn bao gồm

Tích hợp và ứng dụng 70

Dễ dàng kết nối AfterShip với các ứng dụng khác, bao gồm Shopify, Magento và WooC Commerce.

Chứng nhận ISO27001

Các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới để quản lý bảo mật thông tin và quyền riêng tư.

Tuân thủ GDPR

Chúng tôi tuân thủ GDPR để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở Châu Âu.

Bắt đầu chỉ sau 30 phút

Kết nối với các chuyên gia sau mua hàng của chúng tôi để xem AfterShip có thể thay đổi hành trình khách hàng của bạn như thế nào.

Đặt một bản demo
Bắt đầu chỉ sau 30 phút