Kế hoạch linh hoạt phát triển cùng với bạn

aftership

Protection

Bảo vệ gói thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng

Free

All the must-have features

Pricing

$0mo

Premiums start at $1 per $100 of declared value.

What's in Free:
  • World-class package protection
  • Automated resolutions
  • Claim management portal

Enterprise

Limited-time offer

A custom plan built to scale

Pricing

Free

Custom

Premiums start at $1 per $100 of declared value.

Everything in Free, plus:
  • Coverage API
  • Enterprise single sign-on (SSO)

Bảo mật và tích hợp dựng sẵn bao gồm

Tích hợp và ứng dụng 70

Dễ dàng kết nối AfterShip với các ứng dụng khác, bao gồm Shopify, Magento và WooC Commerce.

Chứng nhận ISO27001

Các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới để quản lý bảo mật thông tin và quyền riêng tư.

Tuân thủ GDPR

Chúng tôi tuân thủ GDPR để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở Châu Âu.

Bắt đầu chỉ sau 30 phút

Kết nối với các chuyên gia sau mua hàng của chúng tôi để xem AfterShip có thể thay đổi hành trình khách hàng của bạn như thế nào.

Đặt một bản demo
Bắt đầu chỉ sau 30 phút