Cửa sổ bật lên cơ bản miễn phí

Thúc đẩy doanh số bán hàng đến cửa hàng của bạn với cửa sổ bật lên này mà bạn có thể thiết lập trong vài phút. Để truy cập vào đầy đủ các cửa sổ bật lên có thể tùy chỉnh của chúng tôi, hãy cài đặt Automizely Marketing.

Customize your popup
Coupon*
8/30
You can enter a pre-defined coupon code here.
First step
Preview
Header*
29/50
Description*
29/100
Button*
15/30
Success step
Preview
Header*
23/50
Description*
43/100
Button*
8/30
Colors
Background
Text
Button
Button text
Here's what it'll look like
Get $10 OFF your first order!
It's our little welcome gift.
Get coupon code
No, thanks
Powered by Automizely
Get code

Copy and paste this code on your page, ideally right after the opening <body> tag.

Copy code

Tăng tỷ lệ chuyển đổi với cửa sổ bật lên

Cho dù bạn muốn đăng ký, bán hàng hay khôi phục các giỏ hàng bị bỏ rơi, cửa sổ bật lên của chúng tôi đều có thể trợ giúp.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi với cửa sổ bật lên

Tạo cửa sổ bật lên hấp dẫn trong vài phút

Dễ dàng thiết lập cửa sổ bật lên phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn với nhiều mẫu có sẵn để chỉnh sửa.

Tạo cửa sổ bật lên hấp dẫn trong vài phút

Tăng cường tiếp thị qua email của bạn

Thu thập thêm khách hàng tiềm năng với cửa sổ bật lên và sau đó gửi email tự động để cải thiện đáng kể hiệu quả tiếp thị của bạn.

Tăng cường tiếp thị qua email của bạn

Kiểm tra đầy đủ các công cụ miễn phí của chúng tôi

Xem tất cả >

bfcm calendar

lịch BFCM

Cho dù bạn muốn đạt doanh số cao nhất của năm ngoái hay tìm hiểu kiến thức cơ bản, lịch BFCM của chúng tôi đều đáp ứng được nhu cầu của bạn.

popup and email templates

Mẫu cửa sổ bật lên và email

Tăng doanh số bán hàng với cửa sổ bật lên và email sẵn sàng chỉnh sửa phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

free shipping bar

thanh vận chuyển miễn phí

Khuyến khích khách hàng mua thêm bằng thanh vận chuyển miễn phí mà bạn có thể thiết lập trong vài phút. Chỉ các cửa hàng Shopify.

store speed tester

Máy kiểm tra tốc độ cửa hàng

Tìm hiểu ngay cách bạn có thể cải thiện hiệu suất trang web của mình để chuyển đổi nhiều khách truy cập hơn thành khách hàng trả tiền.

Tạo trải nghiệm sau mua hàng đẳng cấp thế giới