topbar ai home page icon

AfterShip Intelligence Delivers a Connected and Personalized Customer Experience. Learn more

thanh vận chuyển miễn phí

Thúc đẩy khách hàng mua nhiều hơn với thanh vận chuyển này mà bạn có thể thiết lập trong vài phút. Chỉ các cửa hàng Shopify.

Here's what it'll look like
👋 Free shipping on orders over *|GOAL|*
Powered by Automizely
Customize free shipping bar
Cart goal
Initial message
41/100
Display when cart is empty
Preview
Progress message
40/100
Display when cart value is less than the goal
Preview
Success message
41/100
Display when cart value is greater than goal
Preview
Colors
Background
Text
Get code

Copy and paste this code on your page, ideally right after the opening <body> tag.

Copy code

Tăng doanh số bán hàng với các thanh nổi cố định

Tạo các thanh tùy chỉnh miễn phí để thông báo các sự kiện bán hàng, sản phẩm mới, v.v. để tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn.

Tăng doanh số bán hàng với các thanh nổi cố định

Kiểm tra đầy đủ các công cụ miễn phí của chúng tôi

Xem tất cả >

bfcm calendar

lịch BFCM

Cho dù bạn muốn đạt doanh số cao nhất của năm ngoái hay tìm hiểu kiến thức cơ bản, lịch BFCM của chúng tôi đều đáp ứng được nhu cầu của bạn.

popup and email templates

Mẫu cửa sổ bật lên và email

Tăng doanh số bán hàng với cửa sổ bật lên và email sẵn sàng chỉnh sửa phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

basic popup

Cửa sổ bật lên cơ bản

Thúc đẩy doanh số bán hàng cho cửa hàng của bạn bằng cửa sổ bật lên cổ điển mà bạn có thể thiết lập trong vài phút.

store speed tester

Máy kiểm tra tốc độ cửa hàng

Tìm hiểu ngay cách bạn có thể cải thiện hiệu suất trang web của mình để chuyển đổi nhiều khách truy cập hơn thành khách hàng trả tiền.

Tạo trải nghiệm sau mua hàng đẳng cấp thế giới