topbar ai home page icon

AfterShip Intelligence Delivers a Connected and Personalized Customer Experience. Learn more

Cửa sổ bật lên

Cửa sổ bật lên

Tăng tỷ lệ chuyển đổi với cửa sổ bật lên

Thử thêm các công cụ miễn phí

basic popupbasic popup

Cửa sổ bật lên cơ bản

Thúc đẩy doanh số bán hàng cho cửa hàng của bạn bằng cửa sổ bật lên cổ điển mà bạn có thể thiết lập trong vài phút.

free shipping barfree shipping bar

thanh vận chuyển miễn phí

Khuyến khích khách hàng mua thêm bằng thanh vận chuyển miễn phí mà bạn có thể thiết lập trong vài phút. Chỉ các cửa hàng Shopify.

store speed testerstore speed tester

Máy kiểm tra tốc độ cửa hàng

Tìm hiểu ngay cách bạn có thể cải thiện hiệu suất trang web của mình để chuyển đổi nhiều khách truy cập hơn thành khách hàng trả tiền.

email verificationemail verification

xác minh Email

Cải thiện tỷ lệ gửi của bạn và bảo vệ danh tiếng người gửi của bạn bằng cách kiểm tra xem liệu một địa chỉ email có thể gửi được hay không.

Kiểm tra đầy đủ các công cụ miễn phí của chúng tôi

Xem tất cả >

Tạo trải nghiệm sau mua hàng đẳng cấp thế giới