phân tích

Nhận thông tin chi tiết hữu ích về trải nghiệm sau khi mua hàng và hiệu suất vận chuyển của bạn.

Đặt một bản demo
xem trước phân tích
Cải thiện trải nghiệm giao hàng

Cải thiện trải nghiệm giao hàng

Đánh giá tốc độ giao hàng, thời gian giao hàng và hiệu suất của hãng vận tải để tối ưu hóa hoạt động hậu cần.

Thúc đẩy thành công tiếp thị

Thúc đẩy thành công tiếp thị

Nhận thông tin chi tiết có thể hành động về các nỗ lực tiếp thị của bạn và các hoạt động tương tác sau mua hàng.

Phân tích cấp Enterprise

Phân tích cấp Enterprise

Xem trang tổng quan tuyệt đẹp của chúng tôi hoặc xuất dữ liệu thô vào kho dữ liệu của bạn để phân tích.

Kể từ khi sử dụng AfterShip, nhóm tại Wish có thể tối ưu hóa tốt hơn hiệu suất vận chuyển và cải thiện thời gian vận chuyển cho khách hàng của họ.
WishShopping Made Fun

🇺🇸 Khách hàng của AfterShip từ năm 2014

Tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển

Tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển

Nhận thông tin chi tiết hữu ích để tối ưu hóa tốc độ gửi, tỷ lệ ngoại lệ và thời gian gửi.

Tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển
Phân tích trang Tracking

Phân tích trang Tracking

Đo lường mức độ tương tác của khách hàng và CTR của bạn để tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị gắn kết.

Phân tích trang Tracking
Bảng điều khiển cấp Enterprise

Bảng điều khiển cấp Enterprise

Xem trang tổng quan tuyệt đẹp của chúng tôi hoặc xuất dữ liệu thô vào kho dữ liệu của bạn để phân tích.

  • Tích hợp liền mạch với các nhà mạng
  • Tiết kiệm chi phí phát triển
  • API có thể mở rộng
Bảng điều khiển cấp Enterprise
Đánh giá tài khoản hàng quý

Đánh giá tài khoản hàng quý

Nhận lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia sản phẩm để cải thiện hiệu suất theo dõi và tương tác.

Đánh giá tài khoản hàng quý
Phân tích đánh giá Shipping

Phân tích đánh giá Shipping

Tối ưu hóa quy trình vận chuyển và cải thiện những lĩnh vực còn thiếu chuyên môn phù hợp bằng nghiên cứu chuyên sâu về dữ liệu phản hồi của khách hàng.

Phân tích đánh giá Shipping

Phân tích thời gian vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ

Đi sâu vào các số liệu về thời gian vận chuyển chính của hãng vận chuyển để hiểu những nơi thời gian vận chuyển dài hơn đang diễn ra và xác định thời điểm tích lũy thêm ngày để tối ưu hóa tỷ lệ vận chuyển và giảm chi phí lưu kho.

Phân tích thời gian vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ

Tạo trải nghiệm sau mua hàng đẳng cấp thế giới