logo aftership

Định giá

Có được thông tin chi tiết hữu ích về Thương mại điện tử

Mẹo, thủ thuật và nguồn cảm hứng Thương mại điện tử từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Upcoming events

Recording

Webinar: How to WOW Your Customers With Personalized CX

Webinar: How to WOW Your Customers With Personalized CX

Kristine Co.

Kristine Co.

Senior Product Marketing Manager, AfterShip

AfterShip® Protection Webinar

AfterShip® Protection Webinar

Kristine Co.

Kristine Co.

Senior Product Marketing Manager, AfterShip

DELIVER 2022

DELIVER 2022

Andrew

Andrew

AfterShip Co-founder & CMO

Leveraging the Post-Purchase Experience to Build Brand Loyalty

Leveraging the Post-Purchase Experience to Build Brand Loyalty

Joe Wyatt

Joe Wyatt

Strategic Partnerships

The Ultimate Shopify Customer Journey 2022 Ep. 2

The Ultimate Shopify Customer Journey 2022 Ep. 2

George Lopez

George Lopez

Strategic Partnerships

The Ultimate Shopify Customer Journey 2022

The Ultimate Shopify Customer Journey 2022

Andrew

Andrew

AfterShip Co-founder & CMO

CX in 2022: What will change and what will stay the same?

CX in 2022: What will change and what will stay the same?

Andrew

Andrew

AfterShip Co-founder & CMO

Tạo trải nghiệm sau khi mua hàng đẳng cấp thế giới