aftership

Feed

Phần mềm quản lý cửa hàng TikTok

Công cụ quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của TikTok Shop sẽ tự động đồng bộ hóa thông tin sản phẩm và hàng tồn kho, bảo vệ doanh thu và giúp việc thực hiện đơn hàng trở nên dễ dàng.

Đặt một bản demo
feed hero image

Được tin cậy bởi các thương hiệu lớn nhất thế giới

retailers need a more effective way to sell on tiktok hop

Các nhà bán lẻ cần một cách bán sản phẩm hiệu quả hơn trên TikTok Shop

Nhiều thương hiệu đang tham gia làn sóng thương mại xã hội và bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop. Tuy nhiên, danh sách sản phẩm thủ công và thực hiện đơn hàng có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Tệ hơn nữa, danh sách đa kênh phải tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc nền tảng khác nhau, đặc biệt là đối với TikTok Shop. Để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tránh bị phạt từ TikTok Shop, các thương hiệu cần có giải pháp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tốt hơn.

Được thiết kế cho TikTok Shop, AfterShip Feed giúp việc liệt kê sản phẩm và thực hiện đơn hàng trở nên dễ dàng. Nó tự động hóa danh sách sản phẩm, giá cả, hàng tồn kho và đồng bộ hóa đơn hàng để tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Ứng dụng nguồn cấp dữ liệu TikTok Shop giúp đơn giản hóa hoạt động và bảo vệ doanh thu

Bắt đầu bán hàng trên một kênh mới với nỗ lực và thời gian đầu tư tối thiểu

10.000

SKU có thể được chỉnh sửa hàng loạt cùng một lúc

list on tiktok shop effortlessly v

các tính năng chính

Lập bản đồ danh mục cửa hàng TikTok

Đồng bộ hóa các sản phẩm từ nền tảng Thương mại điện tử của bạn với các danh mục sản phẩm chính xác của TikTok Shop. Cho phép khách hàng khám phá sản phẩm của bạn một cách dễ dàng trên TikTok Shop.

danh sách hàng loạt

Dễ dàng chọn và liệt kê hàng loạt sản phẩm trên TikTok Shop bằng các bộ lọc như danh mục Shopify, thẻ sản phẩm và tiêu đề sản phẩm. Xem trạng thái phê duyệt theo thời gian thực từ TikTok Shop cho các sản phẩm được liệt kê.

Trình chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Tiết kiệm thời gian cập nhật danh sách với chỉnh sửa hàng loạt. Chọn và chỉnh sửa tối đa 10.000 sản phẩm cùng lúc, chẳng hạn như kích thước, trọng lượng, chứng nhận sản phẩm, v.v.

đồng bộ hóa giá

Những thay đổi được thực hiện đối với giá sản phẩm trên cửa hàng Thương mại điện tử sẽ được phản ánh ngay lập tức trên TikTok Shop. Dễ dàng cập nhật giá trên toàn bộ danh mục sản phẩm với giá gốc hoặc giá chiết khấu.

Trình tạo số nhận dạng sản phẩm

Tự động tạo số nhận dạng sản phẩm theo tiêu chuẩn ngành và gán chúng cho sản phẩm. Đảm bảo danh sách sản phẩm của bạn tuân thủ các yêu cầu của TikTok Shop.

Tránh thất thoát doanh thu và bán quá mức với dữ liệu chính xác giữa các kênh

10%

lấy lại doanh thu bằng cách sử dụng tạm dừng thực hiện

protect your revenue

các tính năng chính

đồng bộ hóa khoảng không quảng cáo

Ngăn chặn số lượng hàng tồn kho không khớp và bán quá nhiều để tránh khiếu nại của khách hàng hoặc hoàn tiền không cần thiết. Tự động đồng bộ hóa thông tin hàng tồn kho từ các cửa hàng Thương mại điện tử của bạn với TikTok Shop.

Ngưỡng khoảng không quảng cáo

Định cấu hình ngưỡng hàng tồn kho cho sản phẩm của bạn trên TikTok Shop. Hợp lý hóa việc quản lý hàng tồn kho và tránh bán quá nhiều khi bạn bán trên nhiều kênh.

Cài đặt quy tắc giá

Bảo vệ tỷ suất lợi nhuận khi bán hàng trên TikTok Shop. Đặt quy tắc để đồng bộ hóa giá gốc, giá so sánh hoặc tỷ lệ phần trăm cao hơn hoặc thấp hơn giá gốc của sản phẩm.

giữ hoàn thành

Tự động tạm dừng các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa với nền tảng Thương mại điện tử của bạn trong một giờ. Giảm thiểu thiệt hại về tài chính do thực hiện đơn hàng đối với đơn hàng bị hủy.

giữ hoàn thành

Tự động tạm dừng các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa với nền tảng Thương mại điện tử của bạn trong một giờ. Giảm thiểu thiệt hại về tài chính do thực hiện đơn hàng đối với đơn hàng bị hủy.

Thực hiện các đơn đặt hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động với các khả năng nâng cao

30%

tiết kiệm chi phí nhân lực để thực hiện đơn hàng

streamline order management

các tính năng chính

Đồng bộ hóa đơn hàng

Các đơn đặt hàng trên TikTok Shop được hiển thị tự động trên nền tảng Thương mại điện tử của bạn—và được thực hiện như bình thường. Áp dụng nhãn hoặc thẻ để phân biệt các đơn đặt hàng trên TikTok Shop để dễ dàng lọc.

liên kết sản phẩm

Tự động xác định và liên kết các sản phẩm chưa được liên kết giữa TikTok Shop và nền tảng Thương mại điện tử. Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo đơn hàng mới và hợp lý hóa quy trình thực hiện đơn hàng của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

arrow_left
arrow_right

Bắt đầu bán hàng trên một kênh mới với nỗ lực và thời gian đầu tư tối thiểu

10.000

SKU có thể được chỉnh sửa hàng loạt cùng một lúc

list on tiktok shop effortlessly v

các tính năng chính

Lập bản đồ danh mục cửa hàng TikTok

Đồng bộ hóa các sản phẩm từ nền tảng Thương mại điện tử của bạn với các danh mục sản phẩm chính xác của TikTok Shop. Cho phép khách hàng khám phá sản phẩm của bạn một cách dễ dàng trên TikTok Shop.

danh sách hàng loạt

Dễ dàng chọn và liệt kê hàng loạt sản phẩm trên TikTok Shop bằng các bộ lọc như danh mục Shopify, thẻ sản phẩm và tiêu đề sản phẩm. Xem trạng thái phê duyệt theo thời gian thực từ TikTok Shop cho các sản phẩm được liệt kê.

Trình chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Tiết kiệm thời gian cập nhật danh sách với chỉnh sửa hàng loạt. Chọn và chỉnh sửa tối đa 10.000 sản phẩm cùng lúc, chẳng hạn như kích thước, trọng lượng, chứng nhận sản phẩm, v.v.

đồng bộ hóa giá

Những thay đổi được thực hiện đối với giá sản phẩm trên cửa hàng Thương mại điện tử sẽ được phản ánh ngay lập tức trên TikTok Shop. Dễ dàng cập nhật giá trên toàn bộ danh mục sản phẩm với giá gốc hoặc giá chiết khấu.

Trình tạo số nhận dạng sản phẩm

Tự động tạo số nhận dạng sản phẩm theo tiêu chuẩn ngành và gán chúng cho sản phẩm. Đảm bảo danh sách sản phẩm của bạn tuân thủ các yêu cầu của TikTok Shop.

Tránh thất thoát doanh thu và bán quá mức với dữ liệu chính xác giữa các kênh

10%

lấy lại doanh thu bằng cách sử dụng tạm dừng thực hiện

protect your revenue

các tính năng chính

đồng bộ hóa khoảng không quảng cáo

Ngăn chặn số lượng hàng tồn kho không khớp và bán quá nhiều để tránh khiếu nại của khách hàng hoặc hoàn tiền không cần thiết. Tự động đồng bộ hóa thông tin hàng tồn kho từ các cửa hàng Thương mại điện tử của bạn với TikTok Shop.

Ngưỡng khoảng không quảng cáo

Định cấu hình ngưỡng hàng tồn kho cho sản phẩm của bạn trên TikTok Shop. Hợp lý hóa việc quản lý hàng tồn kho và tránh bán quá nhiều khi bạn bán trên nhiều kênh.

Cài đặt quy tắc giá

Bảo vệ tỷ suất lợi nhuận khi bán hàng trên TikTok Shop. Đặt quy tắc để đồng bộ hóa giá gốc, giá so sánh hoặc tỷ lệ phần trăm cao hơn hoặc thấp hơn giá gốc của sản phẩm.

giữ hoàn thành

Tự động tạm dừng các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa với nền tảng Thương mại điện tử của bạn trong một giờ. Giảm thiểu thiệt hại về tài chính do thực hiện đơn hàng đối với đơn hàng bị hủy.

giữ hoàn thành

Tự động tạm dừng các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa với nền tảng Thương mại điện tử của bạn trong một giờ. Giảm thiểu thiệt hại về tài chính do thực hiện đơn hàng đối với đơn hàng bị hủy.

Thực hiện các đơn đặt hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động với các khả năng nâng cao

30%

tiết kiệm chi phí nhân lực để thực hiện đơn hàng

streamline order management

các tính năng chính

Đồng bộ hóa đơn hàng

Các đơn đặt hàng trên TikTok Shop được hiển thị tự động trên nền tảng Thương mại điện tử của bạn—và được thực hiện như bình thường. Áp dụng nhãn hoặc thẻ để phân biệt các đơn đặt hàng trên TikTok Shop để dễ dàng lọc.

liên kết sản phẩm

Tự động xác định và liên kết các sản phẩm chưa được liên kết giữa TikTok Shop và nền tảng Thương mại điện tử. Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo đơn hàng mới và hợp lý hóa quy trình thực hiện đơn hàng của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

số liệu bán hàng

Xem các số liệu như số lượng sản phẩm để bán, hủy đang chờ xử lý, hoàn tiền đang chờ xử lý và trả lại đang chờ xử lý. Hiểu được hiệu suất kinh doanh hiện tại và khối lượng công việc vận hành của bạn.

tích hợp liền mạch

Các nền tảng thương mại điện tử lớn

Đồng bộ dữ liệu sản phẩm và đơn hàng với TikTok Shop. Shopify, Shopify Plus, BigC Commerce, Magento 2, WooC Commerce, Wix và PrestaShop được hỗ trợ. Hợp lý hóa các hoạt động Thương mại điện tử đa kênh.

Các nền tảng thương mại điện tử lớn

Đồng bộ dữ liệu sản phẩm và đơn hàng với TikTok Shop. Shopify, Shopify Plus, BigC Commerce, Magento 2, WooC Commerce, Wix và PrestaShop được hỗ trợ. Hợp lý hóa các hoạt động Thương mại điện tử đa kênh.

Chọn kế hoạch hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

Essentials

Các tính năng và tích hợp chính

from

$15

/month

 • Kết nối cửa hàng thương mại điện tử của bạn
 • Bản đồ hàng loạt sản phẩm cho danh mục TikTok Shop
 • Niêm yết sản phẩm trên TikTok Shop
 • Quản lý đơn đặt hàng trên cửa hàng thương mại điện tử của bạn
 • Đồng bộ hóa giá và hàng tồn kho với TikTok Shop
 • Đồng bộ hóa giá và hàng tồn kho với TikTok Shop
 • Đồng bộ hóa giá và hàng tồn kho với TikTok Shop
 • Đồng bộ hóa giá và hàng tồn kho với TikTok Shop

Pro

Hợp lý hóa quy trình bán hàng của bạn

from

$99

/month

 • Lọc sản phẩm trong ánh xạ danh mục
 • Sử dụng đơn vị tiền tệ không mặc định để kết nối cửa hàng
 • Đồng bộ hóa giá và quy tắc giá
 • Tự động giữ đơn đặt hàng trong trường hợp hủy bỏ
 • Tự động giữ đơn đặt hàng trong trường hợp hủy bỏ
 • Tự động giữ đơn đặt hàng trong trường hợp hủy bỏ
 • Đồng bộ hóa giá và hàng tồn kho với TikTok Shop

Enterprise

Tùy chỉnh và hỗ trợ đầy đủ

from

Custom

 • Tích hợp tùy chỉnh
 • Đăng nhập một lần bên ngoài (SSO)
 • Tùy chỉnh quy tắc nhập sản phẩm
 • Người quản lý thành công của khách hàng tận tâm
 • giới thiệu chuyên dụng giám đốc
 • Kế hoạch hỗ trợ bạc
stars yellow

Recognized by customers for exceptional service

g momentum leadr spring
g leader spring
g leader asia pacific spring
g most implementable spring
g best usability spring
g top apac companies
capterra shortlist v
getapp category leaders v
software advice front runners v

Bắt đầu chỉ sau 30 phút

Kết nối với nhóm của chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các công cụ tiếp thị để tương tác với khách hàng của bạn.

Đặt một bản demo
Bắt đầu chỉ sau 30 phút

Nâng cao toàn bộ trải nghiệm sau mua hàng với phần mềm của chúng tôi