Отворено хранилище на данни

Колекция от данни, получени от изследване на AfterShip.

ecommerce returns report hero
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Feb 6, 2024

reduce cost and improve customer experience with green returns hero image
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Apr 21, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 13, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Кой, какво и къде в онлайн Shopping през 2022 г

Mar 15, 2022